Sunday, September 23, 2012

HUMAN RELATIONS


HUBUNGAN MANUSIA
Pemilik dan pengurus keuntungan dan organisasi bukan untung mentakrifkan hubungan manusia sebagai orang yang sesuai dalam situasi kerja supaya dapat memberi motivasi kepada mereka untuk bekerja bersama-sama harmoni. Proses pemasangan bersama-sama harus mencapai tahap produktiviti yang lebih tinggi untuk organisasi, manakala juga membawa pekerja kepuasan ekonomi, psikologi, dan sosial. Hubungan manusia meliputi semua jenis interaksi di kalangan rakyat mereka konflik, usaha-usaha kerjasama, dan hubungan kumpulan. Ia adalah kajian mengapa kepercayaan kita, sikap dan tingkah laku kadang-kadang menyebabkan konflik interpersonal dalam kehidupan peribadi kita dan dalam situasi yang berkaitan dengan kerja.

Salah satu perkembangan yang paling penting dalam tahun-tahun kebelakangan ini telah menjadi kepentingan peningkatan kemahiran interpersonal dalam hampir setiap jenis persekitaran kerja. Bagi kebanyakan majikan, kemahiran interpersonal mewakili kategori penting kemahiran dipindah milik pekerja dijangka membawa kepada kerja. Keupayaan teknikal sahaja biasanya tidak mencukupi untuk mencapai kejayaan kerjaya. Kajian menunjukkan bahawa ramai orang yang mempunyai kesukaran dalam mendapatkan atau memegang pekerjaan mempunyai kecekapan teknikal yang diperlukan tetapi kekurangan kecekapan interpersonal.

HUBUNGAN PERGERAKAN MANUSIA
Masalah dalam hubungan manusia bukan usaha baru koperasi membawa potensi untuk konflik di kalangan rakyat. Ia hanya dalam tempoh beberapa dekad yang lalu bahawa pengurusan telah mengiktiraf bahawa hubungan manusia boleh mempunyai impak yang besar ke atas produktiviti organisasi. Dalam tempoh ini, pergerakan hubungan manusia telah matang ke dalam bidang yang berbeza dan penting dalam kajian.

Walaupun ia adalah sukar untuk menentukan dengan tepat apabila pergerakan hubungan manusia bermula, kebanyakan penyelidik bersetuju bahawa perkembangan terawal muncul pada pertengahan 1800. Pada mulanya, tumpuan adalah terutamanya kepada meningkatkan kecekapan, motivasi, dan produktiviti. Tetapi dari masa ke masa, penyelidikan ini menjadi lebih terlibat dengan mentakrifkan sifat kerja dan pekerja perceiving sebagai makhluk manusia yang kompleks.

Sebelum Revolusi Perindustrian, kerja yang paling telah dilakukan oleh craftworkers individu. Secara umumnya, setiap pekerja melihat projek melalui dari awal hingga akhir. Kemahiran seperti jahitan, pertukangan kayu, atau pembuatan kasut mengambil masa yang lama untuk sempurna dan sering menjadi sumber kebanggaan kepada seseorang individu. Di bawah sistem ini, bagaimanapun, pengeluaran adalah terhad.

Revolusi Perindustrian telah mempunyai kesan yang mendalam kepada sifat kerja dan peranan pekerja. Sebelum ini, individu menyesuaikan boleh membuat hanya beberapa item pakaian dalam tempoh masa yang tertentu; kilang boleh membuat beratus-ratus. Majikan mula berfikir buruh sebagai item lain dalam persamaan pembuatan, bersama-sama dengan bahan-bahan mentah dan modal.

Majikan yang pada masa itu tidak menyedari betapa 'pekerja memerlukan produktiviti terjejas. Hasilnya, beberapa pemilik atau pengurus memberi banyak berfikir kepada keadaan kerja, langkah-langkah keselamatan, atau motivasi pekerja. Waktu yang panjang dan gaji adalah rendah.

Sekitar awal abad, Frederick Taylor (1856-1915) dan penyelidik lain yang berminat dalam masalah perindustrian memperkenalkan konsep pengurusan saintifik. Mereka percaya bahawa produktiviti boleh diperbaiki dengan mogok pekerjaan kepada tugas, terpencil khusus dan memberikan setiap tugas-tugas kepada pekerja-pekerja tertentu. Pembangunan pengurusan saintifik bertepatan dengan konsep revolusioner pengeluaran besar-besaran. Akhirnya ia membuka jalan bagi barisan pemasangan.

Kerja Taylor telah dikritik oleh orang-orang yang percaya ia mengeksploitasi pekerja. Pekerja telah dianggap sebagai komoditi, seperti ditukar sebagai bahagian yang mereka dihasilkan. Taylor fikir bahawa dengan meningkatkan pengeluaran, syarikat itu akan berakhir dengan pai lebih besar kewangan bagi semua orang untuk berkongsi. Pengurusan akan mendapatkan bonus yang lebih tinggi, pekerja akan mengambil rumah lebih gaji. Dia tidak menjangka bahawa teori-teori beliau akan digunakan dalam cara yang dehumanized tempat kerja.

Dalam tahun 1920-an, Elton Mayo (1880-1949) dan penyelidik lain dari Harvard University telah memulakan apa yang telah menjadi dikenali sebagai Kajian Hawthorne di loji Hawthorne Western Electric Company berhampiran Chicago. Tujuan siasatan adalah untuk meneroka hubungan antara perubahan dalam keadaan bekerja fizikal dan produktiviti pekerja. Khususnya, Mayo adalah berminat dalam kesan keamatan cahaya yang berbeza pada output pekerja. Dalam satu eksperimen, cahaya yang mencukupi telah disediakan untuk sekumpulan enam pekerja wanita. Kemudian, jumlah cahaya telah dikurangkan dengan ketara, tetapi bukannya mengurangkan produktiviti, seperti yang dijangka, ia sebenarnya telah meningkat.

Para penyelidik mengaitkan fenomena apa yang telah menjadi dikenali sebagai Hawthorne kesan-pekerja yang mengambil bahagian dalam kajian saintifik boleh menjadi lebih produktif kerana perhatian yang mereka terima daripada para penyelidik. Penemuan ini menjadi penting dalam pergerakan hubungan manusia kerana ia telah ditafsirkan sebagai bermaksud bahawa apabila pekerja berasa penting dan diiktiraf, mereka menunjukkan lebih motivasi untuk cemerlang dalam aktiviti kerja mereka.

HUBUNGAN MANUSIA SEBAGAI BIDANG A KAJIAN
Perhubungan manusia adalah satu bidang antara disiplin kerana kajian tingkah laku manusia dalam persekitaran organisasi menarik di bidang komunikasi, pengurusan, psikologi, dan sosiologi. Ia adalah satu bidang kajian yang penting kerana semua pekerja terlibat dalam aktiviti hubungan manusia. Beberapa trend telah diberi kepentingan baru kepada hubungan manusia kerana perubahan tempat kerja.

Pasaran buruh telah menjadi tempat perubahan yang berterusan kerana jumlah berat penggabungan, buyouts, kekurangan buruh, penutupan, dan pasaran yang berubah-ubah. Perubahan ini telah disertai oleh pemberhentian dan penghapusan barisan produk. Malah mereka industri yang diperhatikan untuk keselamatan pekerjaan telah baru-baru ini terlibat dalam pemberhentian. Seperti Amerika Syarikat cuba untuk berhadapan dengan perubahan teknologi yang pesat dan persaingan daripada syarikat-syarikat antarabangsa yang baru, ada sebab untuk mempercayai bahawa akan ada turun naik lebih dalam tenaga buruh. Kemahiran interpersonal akan menjadi lebih kritikal pada masa hadapan.

Organisasi membangunkan orientasi yang semakin meningkat terhadap perkhidmatan kepada pelanggan. Hubungan menjadi lebih penting daripada produk fizikal. Restoran, hospital, bank, kemudahan awam, kolej, syarikat penerbangan, dan kedai-kedai runcit semua kini perlu mendapat dan mengekalkan naungan. Dalam mana-mana firma perkhidmatan, terdapat beribu-ribu insiden kritikal di mana pelanggan datang ke dalam hubungan dengan organisasi dan membentuk tanggapan mereka kualiti dan perkhidmatan. Pekerja mesti bukan sahaja akan dapat untuk mendapatkan bersama-sama dengan pelanggan, mereka juga perlu projek imej yang menggalakkan organisasi yang mereka wakili.

Kebanyakan organisasi mengiktiraf kualiti yang baik adalah kunci untuk terus hidup. Tanggapan kualiti sebagai alat yang berdaya saing telah wujud selama bertahun-tahun, tetapi pada 2000, ia menerima lebih perhatian. Dalam tempoh persaingan sengit, pengguna tidak boleh bertolak ansur dengan kualiti miskin. Manusia berada di tengah-tengah pergerakan kualiti kerana pekerja diberi kuasa dan tanggungjawab untuk meningkatkan kualiti.

Syarikat menganjurkan pekerja mereka ke dalam pasukan di mana setiap pekerja memainkan peranan yang penting. Jika ahli-ahli pasukan tidak boleh bekerjasama, matlamat organisasi akan menderita. Dalam beberapa kes, pekerja merentas terlatih supaya mereka boleh melakukan kerja-kerja lain, jika perlu.

Demografi tempat kerja juga berubah. Kepelbagaian adalah semakin biasa. Dalam tahun-tahun akan datang, sebahagian besar daripada mereka yang memasuki tenaga kerja akan menjadi wanita dan minoriti. Passage Akta Amerika Kurang Upaya pada tahun 1990 membuka pintu pekerjaan kepada lebih ramai orang dengan kecacatan fizikal atau mental. Pada masa akan datang, akan terdapat peningkatan pekerjaan penduduk berusia lebih 65. Dalam tenaga kerja ini heterogen, pelbagai nilai dan tabiat kerja akan ditemui. Penyelia perlu untuk menjadi mahir menguruskan kepelbagaian.

Para pemimpin tenaga kerja dalam abad ke-21 memerlukan kemahiran yang berbeza untuk berjaya. Pekerja adalah lebih berpendidikan dan lebih bermaklumat, dan mempunyai harapan yang lebih tinggi. Mereka mencari pekerjaan yang tidak memberikan hanya rasa pencapaian tetapi juga rasa tujuan. Mereka mahu pekerjaan yang menyediakan kerja yang bermakna. Pengurus itu mesti beralih daripada pengurus sebagai perintah-pemberi kepada pengurus sebagai fasilitator. Mereka juga mesti belajar bagaimana untuk mengambil alih peranan guru, mentor, dan orang sumber.

Beberapa baris kerja akan menjadi kebal daripada trend ini. Pekerja mestilah fleksibel dan cepat menyesuaikan diri untuk mencapai kejayaan dalam iklim perubahan. Ia adalah penting untuk semua orang untuk membangunkan kemahiran interpersonal yang dihargai oleh semua majikan.

MEMAHAMI GELAGAT MANUSIA
Persepsi mental dipengaruhi oleh semua yang telah diluluskan melalui minda individu. Ini termasuk semua pengalaman seseorang, pengetahuan, berat sebelah, emosi, nilai, dan sikap. Tiada dua orang mempunyai persepsi yang sama kerana tidak ada dua orang mempunyai tepat pengalaman yang sama.

Persepsi mental kadang-kadang boleh membawa kepada konflik. Setiap orang telah membentuk persepsi mental yang berkaitan dengan beberapa isu-isu kontroversi. Sebagai contoh, kebanyakan pekerja mempunyai pendapat tentang pengguguran dan hukuman modal, antara isu-isu lain. Apabila penyokong dan lawan pertembungan dalam menyuarakan persepsi mental isu-isu kontroversi, konflik berlaku. Jika isu itu adalah salah satu yang berkaitan dengan tempat kerja, seperti tindakan afirmatif, nilai-nilai manusia mempunyai potensi untuk membawa kepada masalah.

Etika juga memainkan peranan dalam konflik interpersonal. Etika merujuk kepada peraturan moral atau nilai yang mengawal kelakuan seseorang atau kumpulan. Mungkin lebih daripada apa-apa lagi, kepatuhan individu kepada nilai-nilai yang berkaitan dengan apakah moral kanan menentukan berkenaan yang lain memegang bagi orang itu. Kurangnya rasa hormat terhadap satu individu dengan yang lain adalah mungkin untuk membawa kepada hubungan miskin manusia antara kedua-dua.

Dimensi sosial tingkah laku ditentukan oleh personaliti seseorang, sikap, keperluan, dan mahu. Personaliti seseorang individu adalah keseluruhan ciri-ciri kompleks, termasuk tingkah laku dan kecenderungan emosi, ciri-ciri peribadi dan sosial, konsep kendiri, dan kemahiran sosial. Objektif sesi latihan banyak untuk pekerja dan penyelia adalah untuk meningkatkan keupayaan seseorang untuk bergaul dengan orang lain. Personaliti seseorang mempunyai kesan yang besar kepada kemahiran hubungan manusia.

Orang mendedahkan sikap mereka melalui personaliti mereka. Sikap adalah kedudukan mental seseorang memiliki dengan mengambil kira isu fakta, atau kepercayaan. Sikap yang sering hadir masalah di tempat kerja adalah mereka yang membimbangkan berat sebelah dan prejudis pandangan. Secara umumnya, pekerja yang mempunyai sikap yang positif dan yang berfikiran terbuka dihakimi mempunyai personaliti lebih wajar daripada orang-orang yang mempunyai sikap negatif yang memegang berat sebelah pandangan.

KOMUNIKASI
Mungkin aspek yang paling penting dalam mereka bentuk mana-mana persekitaran kerja adalah pelan yang menghubungkan semua pekerja dan penyelia dengan pelbagai saluran komunikasi. Komunikasi yang baik bolehlah dinamakan sebagai komponen yang paling penting hubungan bunyi manusia. Walaupun pengiktirafan kepentingan komunikasi, ia membentangkan salah satu masalah yang paling sukar dan membingungkan yang dihadapi dalam organisasi moden.

Malah dalam organisasi yang kecil, di mana hanya beberapa orang yang terlibat, komunikasi bunyi adalah sukar untuk menubuhkan. Apabila sesebuah organisasi berkembang di nombor, serta kepelbagaian di kalangan ahli-ahlinya, penubuhan saluran komunikasi menjadi lebih sukar. Komunikasi yang baik adalah penting untuk melicinkan fungsi mana-mana organisasi. Pengurus perlu jelas komunikasi untuk menghantar pesanan dan dasar, membina kerjasama, dan menyatukan kumpulan. Pekerja mesti berupaya untuk menyampaikan kebimbangan atau cadangan mereka dan merasakan bahawa pengurusan telah mendengar mereka. Komunikasi yang jelas di kalangan rakan sekerja adalah penting untuk kerja berpasukan yang baik, penyelesaian masalah, dan pengurusan konflik. Secara ringkas, hubungan manusia yang berkesan diasaskan pada komunikasi yang baik.

Apabila orang dalam organisasi mahu menghantar mesej, mesyuarat kelakuan, atau orang berkomunikasi kepada orang, mereka mempunyai banyak pilihan. Dengan peningkatan penggunaan mel suara, e-mel, mesin faks, dan sidang video, ia merupakan satu keajaiban orang mempunyai masa untuk membaca semua maklumat yang masuk, apatah lagi mentafsir dan bertindak balas terhadap ia.

Kerosakan komunikasi Mahal adalah faktor utama dalam masalah organisasi yang terdiri daripada perolehan pekerja tinggi produktiviti yang rendah. Komunikasi miskin juga mengambil tol kecederaan dan kematian pekerja, terutamanya dalam industri di mana pekerja-pekerja mengendalikan peralatan berat atau mengendalikan bahan-bahan berbahaya.

Walaupun sesetengah kerosakan komunikasi tidak dapat dielakkan, ramai dapat dielakkan. Pekerja yang dilayan dengan hormat, kuasa untuk berfikir sendiri, dan rasa rasa kesetiaan adalah lebih cenderung untuk berkomunikasi secara terbuka dengan pekerja pemimpin dan lain-lain di seluruh organisasi.

JENIS HUBUNGAN
Hubungan manusia berlaku pada beberapa tahap. Individu berinteraksi dalam pelbagai tetapan sebagai rakan-rakan, orang bawahan, dan penyelia. Tidak kira apa tetapan, hubungan yang dibina. Semua jenis kumpulan wujud dalam sesebuah organisasi. Kumpulan formal rasmi yang ditetapkan, manakala kumpulan tidak formal yang dibentuk secara tidak rasmi oleh ahli-ahli sendiri. Beberapa akan berhujah kumpulan formal mempunyai kuasa yang lebih. Dalam keadaan sama ada, yang penting hubungan manusia sedang berlaku.

Pekerja berkaitan dengan kumpulan kerja mereka, kumpulan-kumpulan lain yang formal, dan kumpulan tidak formal. Norma-norma yang ditetapkan oleh kumpulan sangat boleh mempengaruhi tingkah laku seseorang. Pakaian dan bahasa adalah dua contoh. Memandangkan bilangan kumpulan dalam organisasi kompleks abad ke-21, pengaruh adalah tidak terhad.

Organisasi menyediakan peluang untuk kepuasan individu. Untuk mencapai kepuasan itu, dan untuk meneruskan sebagai ahli yang berjaya dalam organisasi, individu mesti mematuhi dasar dan prosedur, organisasi, dan peraturan. Organisasi memerlukan tingkah laku tertentu dari pekerjanya. Ganjaran untuk tingkah laku seperti yang ditunjukkan dalam bentuk menimbulkan, promosi, dan pekerjaan yang berterusan. Apabila organisasi menggalakkan pekerja, ia adalah berkaitan kepada individu.

Kompleks organisasi bergantung kepada membahagikan kerja kebanyakan di kalangan kumpulan dirasmikan. Kumpulan tidak formal juga akan muncul, sama ada positif atau negatif menjejaskan hasil organisasi. Hubungan antara organisasi dan kumpulan juga perlu dipertimbangkan apabila kuota atau standard ditubuhkan. Penerimaan atau penolakan apa-apa piawaian menggambarkan interaksi antara organisasi dan kumpulan.

Satu juga mempunyai hubungan dengan diri sendiri. Adakah anda gembira dengan diri sendiri? Adakah anda gembira dengan hubungan anda dengan orang lain? Dengan organisasi? Dengan masa depan anda? Jika tidak, mungkin anda perlu menganalisis anda berhubung-kapal dengan diri sendiri.

Pengurus dan penyelia mencapai keputusan melalui orang. Oleh itu, organisasi kompleks daripada 2000-an memerlukan pengurus dan penyelia untuk memaparkan kebimbangan bagi orang-orang. Pemimpin yang berjaya mewujudkan keseimbangan yang berkesan antara rakyat dan produktiviti, dan mengiktiraf hubungan manusia sebagai bahan utama mengubah rancangan organisasi kepada keputusan organisasi. Walaupun ia sering disalah faham, hubungan manusia yang berkesan akan membawa kepada kejayaan.

Hubungan manusia tidak terhad kepada penyelia. Ia juga terpakai kepada setiap pekerja dalam sesebuah organisasi. Statistik menunjukkan bahawa orang-orang yang berjaya cekap mengamalkan kemahiran antara peribadi, manakala yang tidak cekap ketinggalan. Mujurlah, kemahiran ini boleh dibangunkan. Hubungan baik mesti dibina di kalangan individu dan dalam kumpulan dalam sesebuah organisasi. Walaupun ini tidak merupakan satu tugas yang mudah, kejayaan tanpa hubungan baik manusia tidak mungkin. Setiap individu mesti bersedia untuk menghadapi cabaran.

lihat juga Pengurusan / Gaya Kepimpinan

bibliografi
Wray, Ralph, Luft, Roger L., dan Highland, Patrick J. (1996). Asas Perhubungan Manusia: Permohonan untuk Hidup dan Kerja. Cincinnati, OH: Southwestern Penerbitan.

Patrick J. Highland

No comments: